top of page
yoursupport logo.png

maatwerk

Iedere cliënt van ons heeft zijn/haar eigen specifieke wensen en eisen. In een introductiegesprek en tijdens de verdere kennismaking zal dit door ons worden verkend en voortdurend met u worden afgestemd. Het gaat tenslotte om uw zaken.

continuïteit

U werkt samen met een vaste personal assistant van Your Support. Verder beschikken wij over een vast, selectief netwerk van freelance professionals voor het geval uw vaste PA onverhoopt niet beschikbaar zou zijn. Hierdoor is de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

geheimhouding

In onze contracten met cliënten garanderen wij dat alle informatie die tot ons komt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid wordt behandeld. We hebben ons bestaansrecht niet in de laatste plaats te danken aan onze discretie en betrouwbaarheid.

bottom of page